เกียรติบัตร โรงเรียนที่ “นักเรียนชั้น ป.๑ อ่านออก เขียนได้ ทุกคน“ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘       เกียรติบัตร โรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้น ป.๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘       เกียรติบัตร โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ป.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘       สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ       โครงการฝึกทักษะชีวิตตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”       ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2559       กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย       ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558        แผนภูมิการบริหารงานงานแบบมีส่วนร่วม       แผนภูมิการบริหารงานงานโรงเรียนบ้านห้วยยางดำ     
       ข้อมูลทั่วไป
       พบกับโรงเรียนบนสื่อต่างๆ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  44
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  370
  เยี่ยมชมปีนี้ :  3,169
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  32,132
  IP :  54.162.164.247
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 รางวัลเกียรติบัตร ชนะเลิศ ระดับชาติ โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนดีเด่น
 หมวด :  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ :  27-07-2557
นายสินธุ์    ด้วงบุ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  รับรางวัลเกียรติบัตร  ชนะเลิศ ระดับชาติ
โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนดีเด่น
ในการนำเสนอองค์ความรู้ดีเด่น  กิจกรรม ผักเปลี่ยนวิถี