เกียรติบัตร โรงเรียนที่ “นักเรียนชั้น ป.๑ อ่านออก เขียนได้ ทุกคน“ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘       เกียรติบัตร โรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้น ป.๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘       เกียรติบัตร โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ป.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘       สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ       โครงการฝึกทักษะชีวิตตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”       ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2559       กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย       ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558        แผนภูมิการบริหารงานงานแบบมีส่วนร่วม       แผนภูมิการบริหารงานงานโรงเรียนบ้านห้วยยางดำ     
       ข้อมูลทั่วไป
       พบกับโรงเรียนบนสื่อต่างๆ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  15
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  290
  เยี่ยมชมปีนี้ :  1,604
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  30,567
  IP :  54.159.73.215
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  13-07-2559
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๖.๐๐ น.  นายอำนาจ วัฒนก้านตง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง    ร่วมกับโรงเรียนบ้านห้วยยางดำ  และ อสม.บ้านห้วยยางดำ   ได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย  เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกภายในโรงเรียนบ้านห้วยยางดำ