เกียรติบัตร โรงเรียนที่ “นักเรียนชั้น ป.๑ อ่านออก เขียนได้ ทุกคน“ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘       เกียรติบัตร โรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้น ป.๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘       เกียรติบัตร โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ป.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘       สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ       โครงการฝึกทักษะชีวิตตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”       ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2559       กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย       ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558        แผนภูมิการบริหารงานงานแบบมีส่วนร่วม       แผนภูมิการบริหารงานงานโรงเรียนบ้านห้วยยางดำ     
       ข้อมูลทั่วไป
       พบกับโรงเรียนบนสื่อต่างๆ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  30
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  356
  เยี่ยมชมปีนี้ :  3,155
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  32,118
  IP :  54.162.164.247
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   บุคลากร โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ
นายสินธุ์ ด้วงบุ้ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยางดำ
นายฤทธิรงค์ เลิศศิลป์
  อาจารย์
นายบุญเรือง คงวิชานนท์
  อาจารย์
นางเพ็ญพรรณ ภูธรณ์
  อาจารย์
นางอารีย์ ด้วงบุ้ง
  อาจารย์
น.ส.สมร พรวนสูง
  อาจารย์
น.ส.ผ่องรพี สุขใส
  อาจารย์
น.ส. สายตา ศักดิ์ภูเขียว
  อาจารย์
น.ส.วรรณ์งาม กันยาน้อย
  อาจารย์
นายวิชัย เกิดศิลป์
  นักการฯ
มีข้อมูลทั้งหมด  10  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1