รายละเอียดข้อมูลบุคลากร โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   น.ส.วรรณ์งาม กันยาน้อย
ตำแหน่ง (Position):   อาจารย์
ประเภทสายงาน (Line):   สายวิชาการ