รายละเอียดข้อมูลบุคลากร โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   นายวิชัย เกิดศิลป์
ตำแหน่ง (Position):   นักการฯ
ประเภทสายงาน (Line):   สายวิชาการ