เกียรติบัตร โรงเรียนที่ “นักเรียนชั้น ป.๑ อ่านออก เขียนได้ ทุกคน“ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘       เกียรติบัตร โรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้น ป.๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘       เกียรติบัตร โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ป.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘       สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ       โครงการฝึกทักษะชีวิตตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”       ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2559       กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย       ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558        แผนภูมิการบริหารงานงานแบบมีส่วนร่วม       แผนภูมิการบริหารงานงานโรงเรียนบ้านห้วยยางดำ     
       ข้อมูลทั่วไป
       พบกับโรงเรียนบนสื่อต่างๆ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  40
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  366
  เยี่ยมชมปีนี้ :  3,165
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  32,128
  IP :  54.162.164.247
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวกิจกรรม  ค้นหาข่าว :
โครงการฝึกทักษะชีวิตตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2559 
กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย 
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านห้วยยางดำ รายงานการจัดนิทรรศการ ผลงานเด่นยุวเกษตรกรสู่ความพอเพียง 
นำครู นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนดีเด่น ในการนำเสนอองค์ความรู้ดีเด่น กิจกรรม ผักเปลี่ยนวิถี 
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
นำคณะครู นักเรียนร่วมทำบุญ ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝนแด่พระคุณเจ้า 
กีฬากลุ่ม 
นายสากล ประเศษโถ และ นางปรียา ประเศษโถ มอบอุปกรณ์สนามเด็กเล่น ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยยางดำ 
รับเกียรติบัตร เป็นเจ้าภาพกีฬาระดับกลุ่มพื้นที่ เมื่อวันที่ 22 - 27 ธันวาคม 2556 
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมนิทรรศการโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการชีววิถีเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน 
รับโล่ห์สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์คุณธรรม อยู่อย่างพอเพียง 
รายการเกษตรโลกเกษตรเรา โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ 
มีข้อมูลทั้งหมด  14  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1