เกียรติบัตร โรงเรียนที่ “นักเรียนชั้น ป.๑ อ่านออก เขียนได้ ทุกคน“ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘       เกียรติบัตร โรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้น ป.๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘       เกียรติบัตร โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ป.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘       สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ       โครงการฝึกทักษะชีวิตตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”       ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2559       กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย       ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558        แผนภูมิการบริหารงานงานแบบมีส่วนร่วม       แผนภูมิการบริหารงานงานโรงเรียนบ้านห้วยยางดำ     
       ข้อมูลทั่วไป
       พบกับโรงเรียนบนสื่อต่างๆ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  42
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  368
  เยี่ยมชมปีนี้ :  3,167
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  32,130
  IP :  54.162.164.247
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวประกาศ  ค้นหาข่าว :
สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
จัดซื้อสื่อ BBL Resource Corner (BRC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน 
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสอบราคาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน 
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน สปช ๑๐๕/๒๙ 
ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ 
มีข้อมูลทั้งหมด  10  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1